contact

De is van:

 

IBA

Soms komt het voor dat mensen die in een dorp wonen niet aangesloten zijn op het riool. Deze mensen lozen hun afvalwater op een sloot. Tegenwoordig mag dit eigenlijk niet meer gebeuren en daarom worden deze huishoudens aangesloten op een IBA. Dat betekent Individuele Behandeling Afvalwater. Deze mensen krijgen een tank waarin al het afvalwater wordt opgevangen en wordt schoongemaakt. Het water wordt door middel van bacteriƫn schoongemaakt.

Ingelanden

Zo noemen we de mensen die wonen in het gebied van waterschap Reest en Wieden.

Integraal waterbeheer

Samen met andere organisaties zorgen we dat we vervuiling en verdroging tegengegaan en voor het herstel van de natuur. Dat noemen we integraal waterbeheer.
TwitterYoutube
Droppie Water