contact

De is van:

 

Onderhoud

Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud aan sloten. Het gaat hier niet om alle sloten, omdat bijvoorbeeld een gemeente ook onderhoud moet plegen aan bepaalde sloten.

Oppervlaktewater

Het water in kanalen, sloten, vaarten en rivieren noemen we oppervlaktewater.

Oude Diep

Is een beekje dat een aantal jaren geleden rechtgetrokken is om water sneller af te kunnen laten voeren. In 1996 werd besloten om dit beekje weer in de oude staat te laten kronkelen. In de Blinkerd (het informatiecentrum op de VAM-Berg van Essent milieu vlakbij Wijster) wordt uitleg gegeven over het project van het Oude Diep.

Overstromingen

Een overstroming gebeurt als rivieren buiten hun oevers treden (door bijvoorbeeld veel regen).
TwitterYoutube
Droppie Water