contact

De is van:

 

Persleiding

Een persleiding is een smalle rioleringsbuis, waar het afvalwater doorheen moet stromen. Dit water wordt door de rioleringsbuis geduwd. Denk maar eens aan een ballon. Een ballon heeft een klein gaatje waar je door moet blazen. Je perst dan de lucht door een smalle opening. Dat gebeurt ook in een persleiding.

Polder

Een polder is een droog gelegd stuk land.

Projecten

Het waterschap heeft verschillende projecten. Denk bijvoorbeeld aan het opnieuw laten kronkelen van beken (Oude Diep en Vledder Aa). Het waterschap werkt tijdens deze projecten samen met andere organisaties (denk bijvoorbeeld aan gemeenten, provincies, natuurorganisaties).
TwitterYoutube
Droppie Water