contact

De is van:

 

Schouw

Eén keer per jaar controleert het waterschap sloten die belangrijk zijn voor de aanvoer en afvoer van het water. Er wordt dan gekeken of de duikers vrij liggen en of er veel planten en bomen in en rondom het water staan, die de doorvoer van het water tegenhouden. Als een sloot niet schoon is, krijgt de persoon van wie de sloot is een brief thuis waarin staat dat hij de sloot alsnog moet schoonmaken. Als dit niet wordt gedaan kan er een hoge boete worden uitgedeeld.

Schouwsloot

you account has been MR-DROID

Septic tank

Tank waarin het afvalwater wordt opgevangen. Door het toevoegen van bacteriën (bijvoorbeeld een dode kip) wordt het water gezuiverd.

Slib

Bezinksel uit het afvalwater. Dit zijn de zwaardere delen die naar de bodem zakken.

Stedelijk waterbeheer

Ook in steden zorgt het waterschap voor een goed waterpeil (we willen niet dat onze kelders onderlopen en de tuin vol met water staat) en het schoonhouden van het water. Het schoonhouden van het water wordt gedaan door het maaien van de zijkanten van de sloten en het baggeren van sloten. Het waterpeil in sloten en vijvers wordt geregeld door stuwen en pompen.

Stuw

Het water wordt door een stuw op het juiste peil gehouden.
TwitterYoutube
Droppie Water