contact

De is van:

 

Vaarwegen

Het waterschap Reest en Wieden zorgt voor de vaarwegen in de kop van Overijssel. Het waterschap onderhoudt de vaargeul en zorgt ervoor dat deze diep genoeg is, waardoor de boten hier doorheen kunnen varen.

Vasthouden

Vroeger wilden we dat het water zo snel mogelijk werd afgevoerd. Tegenwoordig is dat niet meer zo. We willen nu juist het water langer vasthouden. Hierdoor kan het water ook beter in de grond trekken (gaan we verdroging tegen).

Verdroging

Als het grondwater te laag staat voor de natuur noemen we dat verdroging. Wanneer water te snel wordt afgevoerd heeft het geen tijd om in de bodem te zakken. Hierdoor wordt het grondwaterpeil steeds lager. Maar denk ook maar eens aan het drinkwater, dat gemaakt wordt van grondwater. Als er minder water in de bodem zit krijg je verdroging. Dat betekent dat de planten die kortere wortels hebben niet meer bij het water kunnen. En dan gaan ze uiteindelijk dood.

Vergunningen

Voor het lozen van afvalstoffen in oppervlaktewater moet een vergunning worden aangevraagd. Deze vergunning wordt bij het waterschap aangevraagd.

Verkiezingen

Eén keer in de vier jaar worden er waterschapsverkiezingen gehouden. Tijdens deze verkiezingen kunnen mensen die 18 jaar en ouder zijn en in het gebied van Reest en Wieden wonen of een bedrijf of land in het gebied hebben, stemmen voor een nieuw algemeen bestuur.

Vervuiling

Water wordt vervuild door zure regen, afvalwater van fabrieken, bestrijdingsmiddelen en mest. Maar ook mensen zorgen ervoor dat het water vervuild raakt, door er allemaal troep in te gooien. Het is erg duur om dit water weer helemaal schoon te maken. Vervuiling is niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor ons drinkwater (komt uit grondwater en/of oppervlaktewater).

Vervuilingseenheid

Een vervuilingseenheid is de hoeveelheid afvalwater van één persoon per dag. Degene die het water het meest vervuilt, heeft de meeste vervuilingseenheden en betaalt dus meer belasting.

Vistrap

Als vissen gaan paren, zwemmen ze tegen de stroom in naar boven. Wanneer ze verhinderd worden door stuwen komt het paren in gevaar. Daarom legt het waterschap vispassages aan bij stuwen.
TwitterYoutube
Droppie Water