contact

De is van:

 

Wadi

Arabisch woord voor droge rivierbedding.

Waterbergingsgebieden

 

Waterbesparing

Natuurlijk kun je zelf ook een heleboel dingen doen om water te besparen. Neem bijvoorbeeld eens een douche in plaats van een bad. Ook kun je de kraan dicht draaien als je je tanden aan het poetsen bent.

Waterkering

Een waterkering is een dijk. De waterkeringen beschermen het gebied bij hoog water. De dijken waar Reest en Wieden voor zorgt liggen in Noordwest-Overijssel en keren het water uit het Zwartemeer.

Waterkwaliteit

De kwaliteit van het water. de kwaliteit zegt iets over hoe goed of slecht iets is. In dit geval dus hoe goed of slecht het water is.

Waterkwantiteit

Het waterschap zorgt ervoor dat het water in sloten, grachten, vaarten en plassen op het juiste peil blijft. Het waterschap stelt de hoogte van het waterpeil vast. Maar niet iedereen wil hetzelfde waterpeil hebben. Een agrariƫr wil bijvoorbeeld weinig water op zijn land hebben, omdat hij bijna niets op zijn land kan verbouwen of omdat zijn vee natte voeten krijgt. Natuur- en landbouworganisaties willen juist wel een hoger grondwaterpeil, omdat de natuur zich dan beter kan ontwikkelen. Maar ook in steden is het belangrijk dat het water op het juiste peil blijft, want niemand wil een drassige tuin of ondergelopen kelders. Het waterschap noemt dit stedelijk waterbeheer.

Waterleidingmaatschappij

Zorgt voor ons drinkwater. Zij halen het drinkwater uit de grond of uit het oppervlaktewater.

Waterpeil

De hoogte van het water is erg belangrijk voor natuur, boeren en in stedelijke gebieden. Het waterschap zorgt dat het waterpeil goed is.

Waterschap

In de Middeleeuwen ontstonden de eerste waterschappen. De waterschappen zijn ontstaan ter bescherming van het land tegen water. In 1850 waren er in ons land ongeveer 3500 waterschappen. Door verschillende fusies en het samenvoegen van verschillende taken zijn het aantal waterschappen kleiner geworden. Nu zijn er ongeveer nog 27 waterschappen over. Een waterschap is net als een gemeente en een provincie een overheidsinstelling. Maar wat doet een waterschap nu eigenlijk? Een waterschap zorgt voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit( is de hoeveelheid water), vaarwegen en waterkering.

Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren

Deze wet bestaat vanaf 1970. In deze wet staat dat je zonder vergunning geen schadelijke en of afvalstoffen op het oppervlaktewater mag lozen. Sommige bedrijven mogen zonder vergunning niet lozen op de riolering.

Wetten

Het waterschap heeft ook een aantal wetten. Denk bijvoorbeeld aan het oppervlaktewater. Het is verboden om schadelijke stoffen en afvalstoffen zomaar in het oppervlaktewater te lozen. Als we dit wel gaan doen krijgen we een grote vervuiling. Daarom heeft het waterschap hiervoor een wet, waarin staat wat wel en wat niet mag. In het wetboek staan meer waterschapswetten. Benieuwd welke dat zijn? Kijk dan eens in een wetboek. Daarin vind je alle wetten.
TwitterYoutube
Droppie Water