Ga naar Droppie water
Waterwizz, de leukste watersite!
Waterwizz, de leukste watersite
categorie Muskusrat

De voorjaarstrek

De voorjaarstrek begint meestel in februari en duurt tot ongeveer eind april. Vlak voordat de mannetjes en vrouwtjes gaan paren begint de trek. De voorjaarstrek kan ook eerder of later beginnen, maar dat ligt aan de temperatuur. Vooral de volwassen mannetjes trekken in deze periode weg. Maar ook vrouwtjes verplaatsen zich tijdens voorjaarstrek. Daarbij kunnen de muskusratten grote afstanden afleggen.

 

Tijdens de voorjaartrek maakt de muskusrat niet alleen gebruik van waterwegen als trekroute. Ze kunnen ook over het land trekken. De muskusratten steken regelmatig wegen en spoorwegen over. Ook trekken ze door dichtbevolkte woongebieden met veel verkeer.