Ga naar Droppie water
Waterwizz, de leukste watersite!
Waterwizz, de leukste watersite
categorie Muskusrat

Blijven muskusratten altijd op dezelfde plek?

Een van de meeste bekende eigenschappen van de muskusrat is het wegtrekken van de plaats waar ze geboren zijn naar een nieuwe geschikte vestigingsplaats.
Door de trek verspreiden de muskusratten zich erg snel.

 

In het voorjaar en in het najaar trekken de muskusratten naar een andere plek. Tijdens het voorjaar trekken de oudere dieren naar een ander onderkomen. Ze gaan dan op zoek naar een nieuw geschikt territorium.

 

In het najaar zijn het voornamelijk de jonge dieren die wegtrekken. Muskusratten vertrekken in het najaar van een ondiepe sloot naar dieper water. Dit doen ze in verband met de winter. In een diepere sloot kunnen ze beter overleven.

 

In het voorjaar gaan ze weg bij de diepere wateren en trekken ze weer naar ondiepe sloten.