Ga naar Droppie water
Waterwizz, de leukste watersite!
Waterwizz, de leukste watersite
categorie Muskusrat

Hoe vind ik een muskusrat

Muskusratten speuren is een kunst, want hoe komen we de muskusratten op het spoor. Muskusratten laten, net als alle andere dieren, sporen achter. Soms zijn die sporen zo duidelijk, dat zelfs iemand die bijna niets van muskusratten afweet, ze nog kan vinden. Dit betekent dat hij of zij aan, zoals het jaargetijde, het weer, de windrichting, het aanbod van voedsel, of de stroomrichting van het water moet zien of er muskusratten in de buurt zitten.

 

Verschillende sporen van de ratten

 

Een goede muskusratten bestrijder moet oog hebben voor veranderingen in het gebied, kennis van het gebied, kennis van de flora en fauna. Bovendien moet de bestrijder natuurlijk op de hoogte zijn van leefwijze en gedrag van de muskusrat.

 

Voor goed speuren zijn dus twee dingen heel belangrijk:

  1. oog hebben voor veranderingen in het gebied;
  2. een goede kennis van natuur en landschap.

 

Alleen door combinatie van de bovenstaande twee factoren kan een bestrijder muskusratten bestrijden.

 

Wanneer het een paar nachten stevig heeft gevroren ontstaat er een dun laagje ijs. Dit is een ideale situatie om muskusratten te speuren. Tijdens de ijsperiode zie je een bellenbaan onder het ijs. Maar een bellenbaan zegt op zich nog niets, Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er een paar dagen geleden al een muskusrat is langsgekomen. De bellen blijven duidelijk zichtbaar. Ze kunnen niet weg. Waneer er voedselsporen in de buurt zijn, is de kans groot dat er muskusratten in de buurt zijn.

 

Bellenspoor onder het ijs

 

De uitwerpselen van de muskusrat zijn boonvormig en ongeveer 2 centimeter lang. De uitwerpselen zijn te vinden op kleine zandbanken in het water of langs de oever. Op plaatsen waar veel uitwerpselen liggen, is de typische boonvorm niet altijd meer even goed te onderscheiden. Muskusratten gaan vaak op de uitwerpselen zitten, waardoor de keutels veranderen in een vormloze massa. De kleur van de uitwerpselen is groen.

 

Aangevreten rietkragen langs de oever

Muskusratten eten graag riet. Op plaatsen waar veel muskusratten zitten, kunnen we dan ook meestal wel plaatsen ontdekken waar het riet is aangevreten. Er zijn dan korte schuin afgebeten stompen zichtbaar. Het lijkt net alsof ze met een stomp mes zijn afgesneden. Vooral in het vroege voorjaar, wanneer het riet begint uit te lopen, kunnen we vaak afgeknaagde rietstengels aantreffen De msukusrat eet ook de wortels van het riet op. Wanneer dat het geval is, kunnen delen van de rietkraag losslaan en wegdrijven. Er ontstaan open plekken in de rietwal.

 

Bellenspoor onder het ijs

Als een muskusrat onder ijs zwemt, verliest hij lucht uit zijn vacht en door uitademing. De luchtbellen zetten zich af tegen de onderkant van het ijs. De bellen zijn zichtbaar als melkwitte rondjes met een doorsnede van 1,5 – 5 centimeter.

 

Gaten in het ijs

Tijdens de vorstperiode maakt de muskusrat gebruik van wakken in het ijs om in en uit het water te komen. Zo’n wak ontstaat op plaatsen waar het ijs zwak en poreus is.

 

Voedselsporen

Muskusratten slepen alle voedsel langs de waterkant of naar bouw. Onderweg verliezen ze nog wel eens wat. ’s Winters, als het water bevroren is, zoekt de muskusrat zijn heil ook wel in een winterhut. Zo’n hut wordt gebouwd van plantaardig materiaal en bevindt zich meestal in het water.

 

Als je voedselsporen ziet, aangevreten rietkragen langs de oever, bellenspoor of gaten in het ijs is de kans groot dat er een muskusrat in het gebied zit.