Ga naar Droppie water
Waterwizz, de leukste watersite!
Waterwizz, de leukste watersite
Water ABC

WaterABC

Zeespiegel

Wist je dat een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt? Dat betekent dat als er geen dijken en duinen zouden zijn huizen, straten, voetbalvelden en winkels onder water zouden staan. Misschien ook wel jouw huis of school! Wil je weten hoe  hoog het water bij jou kan komen? Kijk dan eens op www.overstroomik.nl

Afvalwater

Water uit het riool (uit onder andere de wc, douche en van de wasmachine) wordt in het riool gemengd met regenwater dat via een put in het riool stroomt. Via het riool gaat dit water naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit noemen we ook wel de rwzi. Op de rwzi wordt afvalwater (het rioolwater) van alle huizen en bedrijven schoon gemaakt. Je kunt hier een video bekijken van hoe een rwzi precies werkt.

Algen

In sloten, meren en plassen komen algen voor. Algen zijn een soort planten, maar ze hebben geen wortels, stengels of bladeren. Ze hebben ook geen bloemen. Er zijn verschillende soorten algen. Zo zijn er groenalgen, blauwalgen, goudalgen, bruinalgen en roodalgen.

Afkoppelen

Regenwater dat op daken en straten valt komt nu terecht in het riool. Dit schone water wordt, samen met het afvalwater gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Als we gaan afkoppelen zorgen we ervoor dat het regenwater niet terecht komt in het riool, maar naar het oppervlaktewater gaat.

Aarde

De aarde is voor ongeveer 70% bedekt met water. Maar wist je ook dat er ook water in de lucht zit (damp) en onder de grond (grondwater)?

Bacteriën

Zijn nodig om het afvalwater schoon te maken. Deze bacteriën eten alle vetten, eiwitten en koolhydraten uit het water. Als het water schoon is, stroomt het naar het oppervlaktewater (denk

bijvoorbeeld aan een vaart of een kanaal).

Bestuur

Het waterschap kun je vergelijken met een gemeente. Het waterschap heeft een dijkgraaf en een gemeente een burgemeester. Ook heeft het waterschap een algemeen bestuur. Bij een gemeente is dit de gemeenteraad. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 25 mensen. In het bestuur zitten mensen van natuurorganisaties, landbouworganisaties, bedrijven en inwoners uit het gebied. Het Algemeen Bestuur vergadert een keer per maand. Naast het Algemeen Bestuur heeft het waterschap ook een Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 5 personen die ook in het Algemeen Bestuur zitten. Zij vergaderen twee keer per maand.

Beverratten

Een beverrat weegt ongeveer 10 kilo en kan wel één meter lang worden (met staart). Ze hebben vaak een donkerbruine kleur. Beverratten zie je overdag bijna niet. Deze ratten leven vooral ’s nachts.

Blauwalgen

Blauwalgen hebben een blauwgroene kleur. Sommige blauwalgen kunnen een gif aanmaken. Vooral wanneer het langere tijd warm weer is. Wanneer je het gif van de blauwalgen aanraakt, kun je last krijgen van huiduitslag. Je kunt hier een video bekijken over blauwalg.

Belasting

Iedereen betaalt belasting aan het waterschap. Belasting moet onder andere betaald worden voor het onderhoud van dijken en gemalen, zuiveren van afvalwater, zorg voor een goed waterpeil en de vaarwegen.

Botulisme

Botulisme is een soort voedselvergiftiging die wordt veroorzaakt door een gif. Dit gif ontstaat in het water en wordt gemaakt door een bacterie. Hierdoor kunnen dieren ziek worden of dood gaan. Als je het dode dier aanraakt kun je ziek worden.

Biodiversiteit

Bio betekent leven en diversiteit betekent verschillen. Biodiversiteit gaat dus over de aantallen en de verschillende soorten van alle planten, dieren en micro-organismen op aarde.

Beregenen

Het besproeien van het land met water noemen we beregenen. Als het lang droog is, moeten de akkers water krijgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld met een sproeier of waterkanon. Tijdens lange periodes van droogte kan een waterschap de landbouw verbieden om met oppervlaktewater te beregenen. Dat heet dan een beregeningsverbod.

Bevers

De bever is het grootste knaagdier van Europa. Ze zijn ongeveer 70-100 cm lang en hebben een grijs bruine vacht. Een bever heeft kleine oren en een lange brede staart (25-37 cm lang en 12-16,5 cm. breed). In 1826 waren de bevers in Nederland uitgestorven. Vanaf 1988 is een aantal organisaties (waaronder het Wereld Natuur Fonds) begonnen met het uitzetten van bevers. Nu zijn er weer veel bevers in Nederland te vinden. Bevers worden vaak verward met een beverrat, muskusrat en soms met otter. Wil jij weten hoe je deze ratten kunt herkennen? Kijk dan op deze pagina

Baggeren

Het verwijderen van een dikke laag modder, slib (bagger) of zand van de waterbodem. Ieder jaar baggert het waterschap de sloten, kanalen en vijvers in hun gebied. Zo blijft bijvoorbeeld een sloot diep genoeg en blijft er genoeg licht, zuurstof en water voor de planten en dieren.