Ga naar Droppie water
Waterwizz, de leukste watersite!
Waterwizz, de leukste watersite
Water ABC

D

Dijken

De waterschappen zorgen voor dijken. Dijken zijn gebouwd om ons land te beschermen tegen hoog water. Denk maar eens aan de Afsluitdijk. Dijken moeten regelmatig gecontroleerd worden, omdat ze ons tegen hoog water beschermen. Als we de dijken niet controleren of sterker maken, bestaat de kans dat ze ons niet voldoende beschermen. Dat mag niet gebeuren. We noemen dijken ook wel waterkeringen.

Dijkgraaf

Een dijkgraaf is de voorzitter van het waterschap en wordt voor een periode van zes jaar door de koning of koningin benoemt. Een dijkgraaf is vergelijkbaar met de rol van een burgemeester bij de gemeente.

Drinkwater

Het waterschap zorgt niet voor drinkwater. Dat doet een waterleidingmaatschappij. Drinkwater wordt gemaakt van grondwater of van oppervlakte water. Wij gebruiken per persoon per dag ongeveer 125 liter water.

Droppie water

Droppie water is een bekend figuur. Bijna iedereen kent de stripboekjes van deze held. Droppie water is een uitgave van de Unie van Waterschappen en heeft een leuke website: www.droppiewater.nl

Droogte

Vooral in lange, warme zomers zonder regen is er vaak sprake van droogte. Het is normaal dat het in de zomer droger is dan in de winter.

Deltawerken

Als we geen dijken zouden hebben, dan zou meer dan de helft van Nederland regelmatig onder water komen te staan. In 1953 vond de Watersnoodramp plaats. Grote delen van Zeeland onder water en er kwamen veel mensen en dieren om het leven. Na de ramp is de Deltacommissie ge√Įnstalleerd en zij maakten een plan om Nederland beter te beschermen tegen het water. Zo zijn de Deltawerken ontstaan. Wil je meer weten over de Deltawerken? Dan kun je kijken op deze website.

Dijkwachters

Een dijkwachter bewaakt de dijken tijdens de dreiging van hoogwater. Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft ook vrijwillige dijkwachters. Op deze pagina kun je meer lezen over

dijkwachters.