Ga naar Droppie water
Waterwizz, de leukste watersite!
Waterwizz, de leukste watersite
Water ABC

K

Kanaliseren

Het rechtmaken van beken. Vroeger werden de kronkelende beken (meanders) recht en dieper gemaakt. Dat noemen we kanaliseren. Dit was nodig om het water er sneller doorheen te laten gaan. Nu willen we juist het water langer vasthouden. En daarom willen we de beken weer laten meanderen.

Kunstwerken

Alle duikers en dammen worden door het waterschap kunstwerken genoemd.

Keur

Is een wet van het waterschap. Het doel van deze wet is het beschermen van dijken, kaden, onderhoudspaden, schouwsloten en watergangen. Wanneer iemand bijvoorbeeld iets wil bouwen op een dijk, moet hij hiervoor toestemming vragen aan het waterschap.

Klimaat

Het klimaat is iets anders dan het weer. Het weer gaat over een momentopname, bijvoorbeeld een dag of een week. Dan kun je zeggen: het is zonnig weer morgen. Het klimaat gaat over een periode van 30 jaar. Door alle weersinformatie te verzamelen over die jaren en een gemiddelde te berekenen kun je een klimaat beschrijven.

Kringloop van het water

Water stroomt van de bergen, via beekjes, rivieren en onder de grond naar de zee. Daar verdampt het water door de warmte van de zon. De damp stijgt op en vormt een wolk. Als de wolken heel hoog staan koelt de waterdamp af en wordt dit omgezet in regen, hagel of sneeuw. Dit komt weer in de zee en op het land terecht. Dit gaat constant door en dat noemen we de kringloop van het water.