Ga naar Droppie water
Waterwizz, de leukste watersite!
Waterwizz, de leukste watersite
Water ABC

M

Muskusrat

Een muskusrat lijkt op een woelrat en is een halve meter lang (met staart). Muskusratten graven gaten in dijken, zijn dol op waterplanten en richten hierdoor veel schade aan. Naast schade, planten muskusratten zich heel erg snel voort. Drie tot vier keer per jaar krijgen ze zo’n 6 jongen per keer. En dat is een heleboel. Als deze muskusratten een half jaar zijn krijgen ze zelf jongen. Dat betekent dat de muskusratten zich in een hele korte tijd snel kunnen voortplanten en dat kan leiden tot een plaag. Daarom is het belangrijk dat ze gevangen worden. Het waterschap heeft speciale muskusrattenvangers in dienst.

Maaien

We maaien sloten om het water op peil te houden: niet te hoog of te laag. Daarvoor moet een sloot voldoende water aan- en af kunnen voeren. Teveel planten houden dit tegen. Daarom maaien we een paar keer per jaar langs de slootkanten en op de dijken. Dat zorgt voor een stevige grasmat. En die stevige grasmat zorgt weer voor stevige dijken.

Microplastics

Dit zijn hele kleine stukjes plastic. Ze zijn zo klein dat je ze bijna niet ziet met het blote oog. Ze zijn schadelijk voor het milieu en lossen niet op in water. Microplastics komen vrij in het oppervlakte water door bijvoorbeeld het wassen van kleding (afvalwater word in de rzwi schoongemaakt en dit water gaat naar het oppervlaktewater), slijtage van de autobanden die over de weg rijden en van zwerfaval.