Ga naar Droppie water
Waterwizz, de leukste watersite!
Waterwizz, de leukste watersite
Water ABC

C

CO2

Zo wordt kooldioxide ook wel genoemd (deze afkorting komt uit de scheikunde. Dit vak krijg je op het voortgezet onderwijs). CO2 is een belangrijke voedingsstof voor planten.

Calamiteit

We noemen iets een calamiteit als er iets gebeurt wat plotseling grote gevolgen kan hebben voor mensen of dieren. Denk bijvoorbeeld aan een dijkdoorbraak, storm waarbij het water steeds hoger komt, wateroverlast of vervuiling van bijvoorbeeld olie of een andere schadelijke stof in het oppervlaktewater.