Ga naar Droppie water
Waterwizz, de leukste watersite!
Waterwizz, de leukste watersite
Water ABC

I

IBA

Soms komt het voor dat mensen die buiten een stad wonen niet aangesloten zijn op het riool. Vroeger loosden ze dan al het afvalwater in een sloot. Maar dit mag niet meer omdat het slecht is voor de waterkwaliteit. Daarom worden deze huizen aangesloten op een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater). In een tank wordt al het afvalwater opgevangen en dit water wordt met bacteriƫn schoongemaakt.

Ingelanden

Zo noemen we de mensen die wonen in het gebied van waterschap Drents Overijsselse Delta.