Ga naar Droppie water
Waterwizz, de leukste watersite!
Waterwizz, de leukste watersite
Water ABC

R

Regenwater

Meer dan de helft van het regenwater verdampt, zodra het op de aarde terechtkomt. De rest van al het water verdwijnt in de grond.

Rijkswaterstaat

Zorgt bij grote rivieren en het IJsselmeer dat het water schoon is en op peil blijft. De speciale dienst van Rijkswaterstaat heet het RIZA. Zij houden zich bezig met het afval water en met zoetwater. Als je meer wilt weten over rijkswaterstaat kijk dan op www.rijkswaterstaat.nl

Riolering

Het oudste riool ligt in Maastricht en is daar in 1851 neergelegd. In 1866 brak er een cholera-epidemie uit. Hierdoor stierven ongeveer 22.000 mensen. Hierdoor werden de rioolstelsels in Maastricht en in Rotterdam aangepast. Pas in 1930 werd er op grote schaal stadsrioleringen aangelegd.

Riool

In het afvalwater zitten veel bacteriën. Sommige bacteriën kunnen ziektes veroorzaken. Deze bacteriën kunnen daarom beter niet in de open lucht of in het grondwater terechtkomen. Deze

bacteriën kunnen het grondwater vervuilen. In het riool mengt het afvalwater zich met regenwater (regen die via de put in het riool terecht komt). Dit water wordt via buizen onder de straat naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie gepompt. In het riool komt afvalwater van huizen, bedrijven en fabriek samen en via de rioolbuizen stroomt het afvalwater en het regenwater naar een rioolgemaal. Vervolgens pompt het gemaal het afvalwater door een persleiding naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Riool overstorten

Afvalwater en regen gaan via het rioolstelsel naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). Als het heel hard regent in een korte tijd kan het riool het grote aanbod van het water niet aan. Het afvalwater, vermengd met het regenwater zoekt dan een weg en komt uiteindelijk terecht in het oppervlaktewater.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi)

Installatie die het rioolwater zuivert.

 

Geschiedenis

Zo’n vijftig jaar geleden woonden er nog niet zoveel mensen in Nederland. Al deze mensen mochten hun afvalwater gewoon lozen in het oppervlaktewater. Dat is niet erg fris. Het stonk en het was slecht voor de gezondheid. Tegenwoordig kan dat niet meer, omdat er veel meer mensen in Nederland leven dan zo’n veertig jaar geleden en er meer regels zijn (denk bijvoorbeeld aan gezondheid). Je kunt je ook niet voorstellen dat je allemaal afval in de sloten ziet drijven. Dit zorgt nu voor veel overlast (stank, rotzooi). Toen hadden we ook nog geen rwzi’s. De eerste rwzi’s zijn in de jaren 50 jaar gebouwd.

 

Aantal

In het gebied van waterschap Drents Overijsselse Delta liggen 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Deze vind je in Meppel, Steenwijk, Vollenhove, Genemuiden, Echten, Beilen, Dieverbrug, Smilde, Deventer, Raalte, Heino, Olst, Zwolle, Kampen, Hessenpoort en Dalfsen.

Rondleiding

Wil je een keer een rondleiding op een rioolwaterzuivering? Vraag dit dan aan je leraar. Hij kan contact opnemen met het waterschap om een afspraak te maken voor een rondleiding.