Ga naar Droppie water
Waterwizz, de leukste watersite!
Waterwizz, de leukste watersite
Water ABC

P

Persleiding

Een persleiding is een smalle rioleringsbuis, waar het afvalwater doorheen moet stromen. Dit water wordt door de rioleringsbuis geduwd. Denk maar eens aan een ballon. Een ballon heeft een klein gaatje waar je door moet blazen. Je perst dan de lucht door een smalle opening. Dat gebeurt ook in een persleiding.

Peilbeheer

Stuwen zijn nodig om het waterpeil in een gebied te regelen. Als het veel regent kan het waterschap de hoogte van de stuw verlagen, zodat het water weg kan stromen. Zo voorkomt het waterschap te hoge waterpeilen en overstromingen. Als het droog is, verhoogt het waterschap de stuwen om het water vast te houden, zodat er voldoende water voor de landbouw en natuur aanwezig is. Dat noemen we peilbeheer.