Ga naar Droppie water
Waterwizz, de leukste watersite!
Waterwizz, de leukste watersite
Water ABC

W

Wadi

Is een groene greppel waar water in kan staan. Het Arabische woord is in Nederland een afkorting van Water Afvoer Drainage en Infiltratie. Een wadi kan tijdelijk regenwater vasthouden.

Waterschap

In de Middeleeuwen ontstonden de eerste waterschappen. De waterschappen zijn ontstaan ter bescherming van het land tegen water. In 1850 waren er in ons land ongeveer 3500 waterschappen. Door verschillende fusies en het samenvoegen van verschillende taken zijn het aantal waterschappen kleiner geworden. Nu zijn er nog 21 waterschappen over. Een waterschap is net als een gemeente en een provincie een overheidsinstelling. Maar wat doet een waterschap nu eigenlijk? Een waterschap zorgt voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit (is de hoeveelheid water), vaarwegen en waterkering.

Waterkering

Een waterkering is een dijk. De waterkeringen beschermen het gebied bij hoog water. Wij zorgen dat onze dijken het water tegenhouden. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen.

Waterkwaliteit

Het water waar planten en dieren in leven moet gezond zijn. Wij controleren samen met waterlaboratorium Aqualysis of het water schoon genoeg is.

Waterkwantiteit

Het waterschap zorgt ervoor dat het water in sloten, grachten, vaarten en plassen op het juiste peil blijft. Het waterschap stelt de hoogte van het waterpeil vast. Maar niet iedereen wil hetzelfde waterpeil hebben. Een agrariƫr wil bijvoorbeeld weinig water op zijn land hebben, omdat hij bijna niets op zijn land kan verbouwen of omdat zijn vee natte voeten krijgt. Natuur- en landbouworganisaties willen juist wel een hoger grondwaterpeil, omdat de natuur zich dan beter kan ontwikkelen. Maar ook in steden is het belangrijk dat het water op het juiste peil blijft, want niemand wil een drassige tuin of ondergelopen kelders. Het waterschap noemt dit stedelijk waterbeheer.

Waterpeil

De hoogte van het water is erg belangrijk voor natuur, boeren en in stedelijke gebieden. Het waterschap zorgt dat het waterpeil goed is.

Watergang

Is een sloot die zorgt voor de aan- en afvoer van het water. Veel watergangen staan met elkaar in verbinding. Daarom noemen we ze ook wel aders.

Waterbergingsgebieden

Een retentiegebied is een gebieden die bedoeld is om tijdelijk water te bergen. Dit gebeurt vaak in een gebied waar het water niet snel kan wegstromen.

Waterbesparing

Natuurlijk kun je zelf ook een heleboel dingen doen om water te besparen. Neem bijvoorbeeld eens een douche in plaats van een bad. Ook kun je de kraan dicht draaien als je je tanden aan het poetsen bent.

Wetten

Het waterschap heeft ook een aantal wetten. Denk bijvoorbeeld aan het oppervlaktewater. Het is verboden om schadelijke stoffen en afvalstoffen zomaar in het oppervlaktewater te lozen. Als we dit wel gaan doen krijgen we een vervuiling van het oppervlaktewater. Daarom heeft het waterschap hiervoor een wet, waarin staat wat wel en wat niet mag. In het wetboek staan meer waterschapswetten. Benieuwd welke dat zijn? Kijk dan eens in een wetboek. Daarin vind je alle wetten.

Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren

Deze wet bestaat vanaf 1970. In deze wet staat dat je zonder vergunning geen schadelijke en of afvalstoffen op het oppervlaktewater mag lozen. Sommige bedrijven mogen zonder vergunning niet lozen op de riolering.

Watersnoodramp

Op 31 januari 1953 zorgde een zware noordwesterstorm, in combinatie met springtij, ervoor dat grote delen van Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant onder water stonden. Water stroomde over de dijken en dijken braken. Golven van soms wel 2 meter hoog rolden de polder in. Ruim 1800 mensen kwamen om het leven en ongeveer 100.000 mensen verloren hun huis en bezittingen. Tienduizenden dieren verdronken en de schade was ongeveer 700 miljoen euro.