Ga naar Droppie water
Waterwizz, de leukste watersite!
Waterwizz, de leukste watersite
Water ABC

A

Afvalwater

Water uit het riool (uit onder andere de wc, douche en van de wasmachine) wordt in het riool gemengd met regenwater dat via een put in het riool stroomt. Via het riool gaat dit water naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit noemen we ook wel de rwzi. Op de rwzi wordt afvalwater (het rioolwater) van alle huizen en bedrijven schoon gemaakt. Je kunt hier een video bekijken van hoe een rwzi precies werkt.

Algen

In sloten, meren en plassen komen algen voor. Algen zijn een soort planten, maar ze hebben geen wortels, stengels of bladeren. Ze hebben ook geen bloemen. Er zijn verschillende soorten algen. Zo zijn er groenalgen, blauwalgen, goudalgen, bruinalgen en roodalgen.

Afkoppelen

Regenwater dat op daken en straten valt komt nu terecht in het riool. Dit schone water wordt, samen met het afvalwater gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Als we gaan afkoppelen zorgen we ervoor dat het regenwater niet terecht komt in het riool, maar naar het oppervlaktewater gaat.

Aarde

De aarde is voor ongeveer 70% bedekt met water. Maar wist je ook dat er ook water in de lucht zit (damp) en onder de grond (grondwater)?

Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een dijk tussen Noord-Holland en Friesland en is 32 km lang. De Afsluitdijk sluit het IJsselmeer letterlijk af van de Waddenzee en helpt Nederland te beschermen tegen overstromingen.