Ga naar Droppie water
Waterwizz, de leukste watersite!
Waterwizz, de leukste watersite
Water ABC

S

Schouw

Eén keer per jaar controleert het waterschap sloten die belangrijk zijn voor de aanvoer en afvoer van het water. Er wordt dan gekeken of de duikers (buizen in de sloot) vrij liggen en of er veel planten en bomen in en rondom het water staan, die de doorvoer van het water tegenhouden. Als een sloot niet schoon is, krijgt de persoon van wie de sloot is een brief thuis waarin staat dat hij de sloot alsnog moet schoonmaken. Als dit niet wordt gedaan kan er een hoge boete worden uitgedeeld.

Schouwsloot

Dit zijn sloten die het waterschap heeft geregistreerd als belangrijke sloot voor de aanvoer en afvoer van het water. Iedereen die zo’n sloot heeft op zijn land of naast of achter zijn huis weet dat hij daar speciale aandacht aan moet schenken. Deze sloten worden op een kaart gezet, waardoor de mensen bij het waterschap precies weten om welke sloten het gaat.

Septic tank

Tank waarin het afvalwater wordt opgevangen. Door het toevoegen van bacteriën wordt het water gezuiverd.

Slib

Bezinksel uit het afvalwater. Dit zijn de zwaardere delen die naar de bodem zakken.

Stuw

Het water wordt door een stuw op het juiste peil gehouden.

Stedelijk waterbeheer

Ook in steden zorgt het waterschap voor een goed waterpeil (we willen niet dat onze kelders onderlopen en de tuin vol met water staat) en het schoonhouden van het water. Het schoonhouden van het water wordt gedaan door het maaien van de zijkanten van de sloten en het baggeren van sloten. Het waterpeil in sloten en vijvers wordt geregeld door stuwen en pompen.