Wanneer het hard vriest, overlegt het waterschap met ijsverenigingen, over het (tijdelijk) stilleggen van gemalen, waardoor er een goede kwaliteit ijs kan ontstaan.