Het waterschap houdt rekening met toekomstige ontwikkelingen op het gebied van water. Elke zes jaar maakt het waterschap een waterbeheerplan. Hierin staat wat we gaan doen en wat onze doelen zijn. Hierbij kijkt het waterschap onder andere naar de klimaatsveranderingen.