Ga naar Droppie water
Waterwizz, de leukste watersite!
Waterwizz, de leukste watersite
Water ABC

L

Lozingen

Bedrijven lozen hun afvalwater op het riool. Hiervoor kunnen ze een vergunning vragen bij het waterschap.

Landschap

In Nederland zijn er acht verschillende soorten landschappen, denk bijvoorbeeld aan het rivierenlandschap, veenlandschap, zandlandschap, duin- en strandwallenlandschap of het heuvellandschap.

Landbouw

Landbouw is een verzamelnaam voor alle activiteiten van mensen om planten te verbouwen of dieren te houden om er geld mee te verdienen. Het houden van dieren noem je veeteelt. Onder landbouw valt ook tuinbouw en bijvoorbeeld fruitteelt en het kweken van bomen, planten, bloemen en bloembollen.